Magazini Urban Bag, Info magazin i Refreshing News su dio naše prošlosti.

Magazini bhteatar i bhsportlife su naša sadašnjost.

Print izdanja se mogu naći u svim bh caffe-ima, klubovima i sportskim radnjama kao i u shoping i tržnim centrima.

On line izdanja na www.bhteatar.ba i www.bhsportlife.ba