www.infinity.ba
www.walter.ba
www.team-building.ba
www.bhsportlife.ba
www.underground.ba
www.idesign.ba
www.sova.ba
www.pastatura.ba

INFINITY MARKETING SOLUTIONS d.o.o.

HEAD OFFICE
ulica Midhat Karić Mitke br 4, Vrtovi Sunca, 71000 Sarajevo
tel: +387 33 59 00 18
tel/fax: +387 33 59 00 76
e mail marketing@infinity.ba

 
BTL (promocije i merchandising)
ulica Karpuzova 19, 71000 Sarajevo
tel/fax: +387 33 53 85 63
e mail azra@infinity.ba

pasta bar Pastatura
ulica Branilaca Sarajeva 17, 71000 Sarajevo
tel: +387 33 84 60 94
e mail azra@infinity.ba

Underground Rock & Jazz Club
ulica Titova 56, 71000 Sarajevo
tel: +387 61 50 24 76
e mail marketing@infinity.ba

Skladište
ulica Hifzi Bjelavca 26, 71000 Sarajevo
tel +387 63 69 15 41
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Web portal sova.ba
U saradnji sa Omladinskom Novinskom Agencijom BiH
M.K.Mitke br.4, Sarajevo

PDV broj: 201284700007 - preuzmite PDV broj.
Transakcijski računi
Raiffesien BANK- 161 000 006 646 0046
Intesa Sanpaolo – 154 111 200 260 0514

Infinity team
+387 63 89 55 57 Ladislav Krasny, direktor, lado@infinity.ba
+387 63 89 24 25 Avdo Užičanin, izvršni direktor, avdo@infinity.ba
+387 63 28 49 69 Azra Drpljanin, BTL ordinator i Pastatura manager, azra@infinity.ba
+387 63 69 15 41 Nermin Bjelak, event & team building executive, koordinator za promotore i merchandisere, nermin@infinity.ba
+387 63 69 15 38 Edin Bjelak, event i promo executive, edin@infinity.ba
+387 63 69 15 37 Anes Šljivo, event executive, arnes@infinity.ba
+387 65 85 55 64 Tanja Đurović, PR manager, tanja2000@gmail.com
+387 61 50 24 76 Bojan Trifunović, Underground manager, bojan@infinity.ba

Infinity Design Solutions
Tatjana Kovačević, produkt i grafički dizajn, dizajn@infinity.ba
Besim Vučijak, grafički dizajn, dizajn@infinity.ba
Amir Ahmić, junior developer
Naida Begović, produkt dizajn

Infinity Sport Solutions
www.team-building.ba
m. +387 63 89 24 25, Avdo Užičanin, event manager, avdo@infinity.ba
m. +387 61 21 19 08 Alem Holjan, sport manager, alem.h@ski-ilidza.ba
m. +387 63 69 15 38 Edin Bjelak, event executive edin@infinity.ba
za sve upite vezano za team buildinge, seminare i slične dogadjaje kontaktirajte marketing@infinity.ba

Underground Rock & Jazz Club
www.underground.ba
ID broj : 4201284700023 - preuzmite ID broj.
Transakcijski račun
Raiffeisen BANK – 161 000 006 646 0143

pasta bar Pastatura
www.pastatura.ba
ID broj : 4201284700031 - preuzmite ID broj.
Transakcijski račun
Raiffeisen BANK – 161 000 006 646 0240

Infinity Software Solutions
Igor Kapetanović, project manager
Dejan Vujičić
Vlado Tešanović
Enid Ćolić
Matija Baotić
dodatne informacije u vezi software rješenja možete dobiti na e mail lado@infinity.ba

www.sova.ba team
Boro Todorović, Mirza Abaz i Avdo Užičanin, redakcija i uredništvo
Edin Gazić, dizajn i fb

Promocije & eventi

Amra Huremović, supervizor za TPK kanton
Milenko Bajraktarović, supervizor za RS i USK
Edin Gazić, DJ agent i supervizor za ZE DO kanton
Danijela Kesić, supervizor za RS
Elmir Bjelak, supervizor za Kanton Sarajevo
Arnes Durak, supervizor za Kanton Sarajevo
Anes Šljivo, supervizor za Kanton Sarajevo i SBK
Alena Muhović, supervizor za Kanton Sarajevo
Lucijana Šutalo, supervizor za HNK
Nina Škutor, supervizor za Mostar
Edita Arsenić, supervizor za Brčko Distrikt
Naida Babić, supervizor za Tuzlu
Vedad Drljača, supervizor za Kanton Sarajevo
Una Bijedić, supervizor za Bihać