SIMPOZIJI, SEMINARI, WORKSHOPOVI

Simpoziji, seminari, work shopovi su još jedan segment našeg poslovanja.

Za vaše potrebe možemo predložiti zanimljivu lokaciju u BiH ili nekoj od država regije, obaviti pripremne radnje, tehnički obezbijediti potrebnu infrastrukturu, ljudsku podršku i predavače kao i prevodioce kosekventnog i simultanog prevodjenja…

Naš najznačajniji klijent u ovoj oblasti je Ured Vlade FBiH za usklađenost sa propisima sa EU sa kojim organiziramo seminare za uposlenike vlade FBiH.

Seminare, workshopove i simpozije radimo i za Philip Morris BH, Bayer Schering, Federalno ministarstvo unutrašnjih/unutarnjih Poslova, Federalno ministarstvo turizma i okoliša, Federalno ministarstvo poljoprivrede-Sektor za veterinarstvo, Save The Children UK, Agenciju za sigurnost hrane BiH, Svjetsku Banku, OHR, Bosna S Oil Company…